Chọn lớp tế bào biệt hoá rõ nhất trong các lớp của da

Chọn lớp tế bào biệt hoá rõ nhất trong các lớp của da

A. Lớp đáy

B. Lớp cận đáy

C. Lớp hạt

D. Lớp sừng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này