Chọn lựa nào sau đây mô tả một yêu cầu chức năng?

Chọn lựa nào sau đây mô tả một yêu cầu chức năng?

A. Hệ thống phải có khả năng trả lời tất cả các truy vấn trong 5 giây

B. Các người sử dụng của hệ thống sẽ gây ra ít lỗi hơn 50% so với hệ thống hiện tại

C. Hệ thống phải cho phép những người sử dụng nhập vào các chi tiết của các chiến dịch quảng cáo

D. Hàng tháng, báo cáo phải nộp lên giám đốc trước ngày 5 của tháng sau đó

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site