Chọn nguyên tắc đúng nhất để đặt tên (gọi tên) cho cơ theo:

Chọn nguyên tắc đúng nhất để đặt tên (gọi tên) cho cơ theo:

A. Cấu tạo, kích thước, hình thể và chức năng

B. Hỗn hợp

C. Tất cả đúng

D.  Tất cả sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!