Chọn phát biểu đúng về Metaloprotein:

Chọn phát biểu đúng về Metaloprotein:

A. Dễ chuyển hóa sang năng lượng 

B. Không hấp thụ với nước 

C. Dễ tạo phức với ion kim loại

D. Thường kết tinh dưới dạng tinh thể Hemin

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chọn phát biểu đúng về Metaloprotein:

Bạn đang xem: Chọn phát biểu đúng về Metaloprotein: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

Please disable your adblocker or whitelist this site!