Chọn tổn thương bào tương của tế bào do hoại tử:

Chọn tổn thương bào tương của tế bào do hoại tử:

A. Thũng đục

B. Hoại tử nước

C. Hoại tử đông

D. B và C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này