Chọn tổn thương tương ứng với loạn sản nặng:

Chọn tổn thương tương ứng với loạn sản nặng:

A.  Hạt nhân, tế bào to nhỏ không đều

B. Lưới nhiễm sắc thô 

C. Nhân tan 

D. Cả 3 đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này