Chọn tổn thương tương ứng với loạn sán nhẹ:

Chọn tổn thương tương ứng với loạn sán nhẹ:

A. Tế bào nhân kiềm tính

B. Tế bào to nhỏ không đều

C. Tế bào tăng sinh mạnh

D. Tất cả đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này