Chống chỉ định dùng Aspirin ở phụ nữ có thai vì:

Chống chỉ định dùng Aspirin ở phụ nữ có thai vì:

A. Gây quái thai

B. Gây chuyển dạ kéo dài

C. Gây băng huyết sau sinh

D. Tất cả đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này