Chống chỉ định lọc máu trong các trường hợp ngộ độc sau ngoại trừ một:

Chống chỉ định lọc máu trong các trường hợp ngộ độc sau ngoại trừ một:

A. Rượu Methylique

B. Digoxine

C. Benzodiazepine

D. Amphetamine

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này