Chủ DNTNcó thể trở thành:

Chủ DNTNcó thể trở thành:

A. Chủ của một DNTN khác

B. Giám đốc của công ti Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

C. Chủ tịch HDQT của của công ti cổ phần 

D. Thành viên hợp danh công ti hợp danh

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chủ DNTNcó thể trở thành:

Bạn đang xem: Chủ DNTNcó thể trở thành: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP