Chủ thể của quan hệ hôn nhân và gia đình là:

Chủ thể của quan hệ hôn nhân và gia đình là:

A. Cá nhân

B. Cả ba phương án trên đều đúng

C. Cá nhân và pháp nhân

D. Cá nhân, pháp nhân và nhà nước

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này