Chủ tịch Quốc hội hiện nay do ai bầu ra?

Chủ tịch Quốc hội hiện nay do ai bầu ra?

A. Uỷ ban thường vụ Quốc hội

B. Cử tri

C. Quốc hội

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chủ tịch Quốc hội hiện nay do ai bầu ra?

Bạn đang xem: Chủ tịch Quốc hội hiện nay do ai bầu ra? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP