Chu trình Krebs là giai đoạn chuyển hoá cuối cùng  của glucid, lipid và là nơi điều hoà các quá trình chuyển hoá cho cơ thể?

Chu trình Krebs là giai đoạn chuyển hoá cuối cùng  của glucid, lipid và là nơi điều hoà các quá trình chuyển hoá cho cơ thể?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này