Chức danh Bộ trưởng hiện nay có bắt buộc phải là đại biểu Quốc hội hay không?

Chức danh Bộ trưởng hiện nay có bắt buộc phải là đại biểu Quốc hội hay không?

A. Không bắt buộc

B. Bắt buộc

C. Chỉ bắt buộc đối với một số bộ quan trọng của Chính phủ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này