Chức danh Hội thẩm nhân dân do ai bầu ra?

Chức danh Hội thẩm nhân dân do ai bầu ra?

A. Nhân dân

B. Hội đồng nhân dân

C. Toà án nhân dân

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:25 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chức danh Hội thẩm nhân dân do ai bầu ra?

Bạn đang xem: Chức danh Hội thẩm nhân dân do ai bầu ra? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP