Chức năng của tầng session:

Chức năng của tầng session:

A. Mã hóa dữ liệu

B. Điều khiển các phiên làm việc

C. Thêm địa chỉ mạng vào dữ liệu

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chức năng của tầng session:

Bạn đang xem: Chức năng của tầng session: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP