Chức năng của tiểu cầu, Chọn Câu Sai :

Chức năng của tiểu cầu, Chọn Câu Sai :

A. Hình thành nút chặn tiểu cầu

B. Tiết ra chất gây co mạch

C. Tham gia vào quá trình cục máu

D. Chủ yếu tham gia vào trình tiêu sợi huyết 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chức năng của tiểu cầu, Chọn Câu Sai :

Bạn đang xem: Chức năng của tiểu cầu, Chọn Câu Sai : trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP