Chức năng hoạt động của khu công nghệ cao là:

Chức năng hoạt động của khu công nghệ cao là:

A. Sản xuất công nghiệp, chế tạo hàng xuất khẩu, nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo nhân lực, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao

B. Sản xuất hàng công nghệ cao

C. Sản xuất hàng công nghiệp

D. Sản xuất hàng xuất khẩu

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này