Chức năng quan trọng nhất của Ngân hàng Trung ương là:

Chức năng quan trọng nhất của Ngân hàng Trung ương là:

A. Thực hiện quản lý Nhà nước các hoạt động tiền tệ và ngân hàng

B. Ngân hàng phát hành tiền

C. Cứu cánh cho vay cuối cùng của hệ thống ngân hàng thương mại

D. Chủ ngân hàng của Chính phủ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này