Chứng khoán mà NHTM nắm giữ chủ yếu là:

Chứng khoán mà NHTM nắm giữ chủ yếu là:

A. Chứng khoán do các công ty lớn phát hành

B. Chứng khoán của chính ngân hàng đó

C. Chứng khoán do chính phủ phát hành

D. Chứng khoán của các NHTM khác

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chứng khoán mà NHTM nắm giữ chủ yếu là:

Bạn đang xem: Chứng khoán mà NHTM nắm giữ chủ yếu là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP