Chuỗi Hb của Hb A, Hb A$_{2}$ và Hb F giống nhau tại vị trí xoắn:

Chuỗi Hb của Hb A, Hb A$_{2}$ và Hb F giống nhau tại vị trí xoắn:

A. F1 và F2 

B. F3 và F4 

C. F2 và F3 

D. F1 và F4

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này