Chuỗi polypeptid tại vị trí F$_{2}$, thành phần acid amin của Hb nào trong 3 loại Hb A, Hb A$_{2}$ và Hb F khác loại với Hb còn lại?

Chuỗi polypeptid tại vị trí F$_{2}$, thành phần acid amin của Hb nào trong 3 loại Hb A, Hb A$_{2}$ và Hb F khác loại với Hb còn lại?

A. Hb A 

B. Hb F 

C. Hb A2

D. Tất cả đều khác nhau

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này