Chuyển Fe$^{3+ }$thành Fe$^{2+}$ nên giúp hấp thu sắt là vai trò sinh học của vitamin:

Chuyển Fe$^{3+ }$thành Fe$^{2+}$ nên giúp hấp thu sắt là vai trò sinh học của vitamin:

A. Vitamin A

B. Vitamin nhóm B

C. Vitamin C

D. Vitamin D

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này