Cimetidin đi qua được:

Cimetidin đi qua được:

A. Hàng rào máu – màng não

B. Nhau thai

C. Sữa

D. Nhau thai và sữa 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Cimetidin đi qua được:

Bạn đang xem: Cimetidin đi qua được: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

Please disable your adblocker or whitelist this site!