Cimetidin hợp đồng với thuốc sau.

Cimetidin hợp đồng với thuốc sau.

A. Heparin

B. Phenytoin

C. Adrenalin

D. Ampicillin

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Cimetidin hợp đồng với thuốc sau.

Bạn đang xem: Cimetidin hợp đồng với thuốc sau. trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP