Có bao nhiêu công ty TNHH một thành viên do Trường ĐH Kinh Tế TP HồChí Minh làm chủ sở hữu:

Có bao nhiêu công ty TNHH một thành viên do Trường ĐH Kinh Tế TP HồChí Minh làm chủ sở hữu:

A. 2

B.  3

C. 4

D. Không có công ty nào

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này