Có  biễu  diễn  “0000  0000  0010  0101”  (dùng  mã  bù  2,  có  dấu),  giá  trị  của chúng là:

Có  biễu  diễn  “0000  0000  0010  0101”  (dùng  mã  bù  2,  có  dấu),  giá  trị  của chúng là:

A. -37 

B. 37

C.  – 21   

D. 21

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:50 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site