Có các biện pháp phòng chống rủi ro lãi suất nào?

Có các biện pháp phòng chống rủi ro lãi suất nào?

A. Các nghiệp vụ kỳ hạn về lãi suất, các nghiệp vụ giao ngay

B. Giao dịch quyền chọn

C. Giao dịch hoán đổi

D. C và các nghiệp vụ kỳ hạn về lãi suất, giao dịch quyền chọn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này