Cơ chế nào về điều hoà thăng bằng acid base của thận là không đúng:

Cơ chế nào về điều hoà thăng bằng acid base của thận là không đúng:

A. Thận tái hấp thu HCO3-

B. Tái tạo lại HCO3- bằng cách đài thải H+

C. Bài tiết ion H+ dưới dạng muối Bicarbonat

D. Bài tiết H+ và giữ lại Na+

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!