Cơ chế tác dụng của thuốc kháng H2:

Cơ chế tác dụng của thuốc kháng H2:

A.  Đối lập chức phận

B. Đối lập không cạnh tranh

C. Đối lập cạnh tranh

D. Đối lập hoá học

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Cơ chế tác dụng của thuốc kháng H2:

Bạn đang xem: Cơ chế tác dụng của thuốc kháng H2: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP