Cơ chế tác dụng của thuốc trị loạn nhịp tim:

Cơ chế tác dụng của thuốc trị loạn nhịp tim:

A. Tăng điện thế tâm trương tối đa

B. Tăng tốc độ pha 4

C. Giảm điện thế ngưỡng ức chế kênh Ca và Na

D. Tăng thời gian điện thế nghỉ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này