Cơ dưới vai:

Cơ dưới vai:

A. Bám kín mặt sau xương bả vai

B. Là cơ chính xoay cánh tay vào trong

C. Cả hai đều đúng

D. Cả hai đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Cơ dưới vai:

Bạn đang xem: Cơ dưới vai: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP