Có mấy phương thức ký kết hợp đồng?

Có mấy phương thức ký kết hợp đồng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Có mấy phương thức ký kết hợp đồng?

Bạn đang xem: Có mấy phương thức ký kết hợp đồng? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP