Có một acid amin 2 lần tham gia vào quá trình tổng hợp nhân purin của purin nucleotid là:

Có một acid amin 2 lần tham gia vào quá trình tổng hợp nhân purin của purin nucleotid là:

A. Lysin

B. Glycin

C. Glutamin

D. Acid aspartic

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:20 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site