Cơ nổi rõ nhất ở vùng cổ là:

Cơ nổi rõ nhất ở vùng cổ là:

A. Cơ thang

B. Cơ gối đầu

C. Cơ bám da cổ

D. Cơ ức đòn chũm

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Cơ nổi rõ nhất ở vùng cổ là:

Bạn đang xem: Cơ nổi rõ nhất ở vùng cổ là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP