Cổ phiếu ưu đãi có thứ tự thực hiện quyền trước so với:

Cổ phiếu ưu đãi có thứ tự thực hiện quyền trước so với:

A. Trái phiếu thường 

B. Cổ phiếu thường 

C. Trái phiếu chuyển đổi 

D. Cả a và c

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:54 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site