Cơ quan bị xuất huyết thường bị thoái hoá hoại tử lý do vì:

Cơ quan bị xuất huyết thường bị thoái hoá hoại tử lý do vì:

A. Ứ trệ tuần hoà

B. Thiếu Oxygen mô

C. Rối loạn chuyển hoá

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này