Cơ quan có quyền lực cao nhất của công ty cổ phần là:

Cơ quan có quyền lực cao nhất của công ty cổ phần là:

A. Đại hội đồng cổ đông

B. Hội đồng quản trị

C. Ban giám đốc

D. Ban kiểm soát

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:50 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site