Cơ quan nhà nước về đăng kí kinh doanh hành nghề thương mại có quyền hạn gì?

Cơ quan nhà nước về đăng kí kinh doanh hành nghề thương mại có quyền hạn gì?

A. Quyền yêu cầu người đăng kí kinh doanh khai đúng nội dung theo mẫu và phải nộp phí trước khi đăng kí kinh doanh

B. Quyền yêu cầu người đăng kí kinh doanh khai đúng nội dung theo mẫu và phải chịu trách nhiệm về những nội dung ghi trong giấy kinh doanh

C. Quyền yêu cầu người đăng kí kinh doanh khai đúng sự thật về bản thân và gia đình thương nhân

D. Quyền yêu cầu người đăng kí kinh doanh khai đúng sự thật về bản thân và gia đình thương nhân,cung cấp đầy đủ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:19 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site