Có thể kết hôn với cháu ruột của thím mình không?

Có thể kết hôn với cháu ruột của thím mình không?

A. Được

B. Không

C. Được nhưng phải đáp ứng được các điều kiện khác theo Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này