Có thể phân biệt máu xuất huyết từ dạ dày với máu từ đường hô hấp dưới?

Có thể phân biệt máu xuất huyết từ dạ dày với máu từ đường hô hấp dưới?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này