Cơ thể tổng hợp vitamin B3 từ:

Cơ thể tổng hợp vitamin B3 từ:

A. Tryptophan

B. Niacin

C. Acid nicotinic

D. Nicotinamid

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Cơ thể tổng hợp vitamin B3 từ:

Bạn đang xem: Cơ thể tổng hợp vitamin B3 từ: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

Please disable your adblocker or whitelist this site!