Cơ thon:

Cơ thon:

A. Làm dạng đùi

B. Chi phối bởi thần kinh đùi

C. Có cả 2 đặc điểm trên

D. Không có 2 đặc điểm trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Cơ thon:

Bạn đang xem: Cơ thon: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP