Có trong mầm lúa, men bia, kẹo mạch nha là:

Có trong mầm lúa, men bia, kẹo mạch nha là:

A. Sucrose 

B. Lactose 

C. Glucose 

D. Maltose

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Có trong mầm lúa, men bia, kẹo mạch nha là:

Bạn đang xem: Có trong mầm lúa, men bia, kẹo mạch nha là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP