Coenzym của enzym cynureninase tham gia chuyển hóa tryptophan:

Coenzym của enzym cynureninase tham gia chuyển hóa tryptophan:

A. Vitamin B1

B. Vitamin B2

C. Vitamin B3

D. Vitamin B6

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này