Con đẻ:

Con đẻ:

A. Có thể là do mẹ sinh ra nhưng không có huyết thống với cha mẹ hoặc không phải do mẹ sinh ra nhưng có huyết thống trực hệ với cha mẹ

B. Phải có huyết thống trực hệ với cha mẹ đẻ

C. Phải do mẹ trực tiếp sinh ra

D. Phải do mẹ trực tiếp sinh ra và có huyết thống trực hệ với cha mẹ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Con đẻ:

Bạn đang xem: Con đẻ: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

Please disable your adblocker or whitelist this site!