Con đường nào có ý nghĩa quyết định nhất để HK đi đến sự hình thành trung tâm kinh tế lớn của thế giới:

Con đường nào có ý nghĩa quyết định nhất để HK đi đến sự hình thành trung tâm kinh tế lớn của thế giới:

A. Nhờ giao lưu kinh tế với nhiều trung tâm kinh tế khác 

B. Từ sức mạnh kinh tế của nước HK

C. Do các trung tâm kinh tế thế giới giao lưu với nhau ảnh hưởng đến nước HK 

D. Nhờ sức mạnh của bên ngoài

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 2:41 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site