Con riêng là con ngoài giá thú.

Con riêng là con ngoài giá thú.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Con riêng có thể là con trong giá thú khi là con của quan hệ hôn nhân trước

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Con riêng là con ngoài giá thú.

Bạn đang xem: Con riêng là con ngoài giá thú. trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP