Con trong giá thú, về nguyên tắc:

Con trong giá thú, về nguyên tắc:

A. Phải là con do người vợ có thai và sinh ra

B. Phải là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân

C. Phải là con do người vợ sinh ra trong thời kỳ hôn nhân

D. Tất cả các phương án trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Con trong giá thú, về nguyên tắc:

Bạn đang xem: Con trong giá thú, về nguyên tắc: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP