Công thức cấu tạo dưới đây là của chất gì?

Công thức cấu tạo dưới đây là của chất gì?

A. Cytosin

B. Guanin

C. Thymin

D. Uracil

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này